• DBF Finance

Maak nu nog gebruik van de voordelen van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020.

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.


De KIA is een aftrekpost op de winst van jouw onderneming. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.


Verdeling investeringsverplichting bij samenwerkingsverband

Maakte jouw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag je een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium

  • de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie 'Verdeling op redelijke basis')

  • de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek

  • de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband

  • bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag je niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt

  • een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Aftrekbaarheid bedragen en gegevens

Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.


Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet meer dan € 2.400 0%

€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag

€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307

€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848

meer dan € 323.544 0%Maak gebruik van de aftrek door voor eind 2020 te investeren!

Het kan best lastig zijn om tot een juiste beoordeling te komen van de hoogte waarin je reeds dit boekjaar geïnvesteerd hebt. Daarom bieden wij de KIA check voor je aan. We kijken voor iedere klant voor ons kantoor voor eind november of je dicht tegen de ruimte van investering aan zit zodat je van dit voordeel gebruik kunt maken. Nu al benieuwd of dit voor jouw onderneming van toepassing is? Neem contact met ons op via: info@dbffinance.nl of telefonisch op 013 7370377.

DBF Finance B.V.

088 88 38 000

info@dbffinance.nl

Esschebaan 14 5062 BC, Oisterwijk

Wil je ook flink besparen op jouw administratiekantoor?

Diensten
Wettelijk

AVG draaiboek 

  • LinkedIn - grijze cirkel
  • Facebook
  • Twitter