DBF Finance kan je ook 
helpen met een 
succesvolle overname.

Behalve dat wij alle administratieve taken voor je kunnen uitvoeren staan onze experts voor je klaar bij financiële- en strategische vraagstukken. We kunnen helpen bij aanvragen voor leningen, crowdfunding, bedrijfsverkoop- of overname en met het opstellen van een strategisch plan. Onze experts hebben veel praktijkkennis en ervaring als ondernemers. Ze spreken jouw taal en begrijpen de uitdagingen.

Fusie en Overname

DBF Finance ondersteunt ondernemers bij aan- en verkoop begeleiding van ondernemingen, waarderingsvraagstukken van ondernemingen en met corporate recovery.
 

Hoeveel is jouw onderneming waard?

Geen eenvoudige vraag, want de correcte waarde hangt af van heel wat factoren: de sector waarin je actief bent, de vermogensstructuur, het gerealiseerde rendement én je budgettaire verwachtingen. Onze adviseurs brengen eerst jouw specifieke situatie in kaart alvorens de waarde te berekenen. Ze houden rekening met alle doorslaggevende parameters zoals de trends in de markt, welke prijzen worden doorgaans betaald en de meest relevante waarderingsmethodes.

Met een goede marktconforme waardering kun je verdere beslissingen nemen over het parcours dat je wenst af te leggen met je onderneming zowel bij verkoop als aankoop van aandelen en familiale overdracht van je onderneming. Je onderneming overdragen naar familie of derden, daar zorgen wij voor!

Plannen voor 
de
 verkoop 
of overname

van je onderneming?

Dit complexe proces is geen exacte wetenschap en vergt heel wat voorbereiding en coördinatie. Wij stellen samen met jou een gedetailleerd stappenplan op met een doordachte financiële en fiscale onderbouw. Dankzij onze persoonlijke aanpak op maat kun je het overnameproces maximaal laten renderen. In geval van familiale opvolging wordt je geconfronteerd met een erg specifieke en delicate problematiek.

Daarbij zijn er heel wat tegenstrijdige belangen in het spel, want het gaat om de overdracht van vermogen, schulden, rechten én plichten. Wat is je onderneming realistisch gezien waard? Wat zijn de mogelijke formules van overdracht op maat van je onderneming en jouw persoonlijke situatie? Kunnen je kinderen de overdracht financieel aan? We begeleiden je in de zoektocht naar een gezond evenwicht tussen familie, onderneming én vermogen!

Wij staan je bij in:

 • Opmaken van een overzicht van de mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen

 • Opmaak en de begeleiding van de vereiste stappen voor de juridische structuur

 • Eventueel de aanvraag van een voorafgaand akkoord bij de fiscus

 • Opmaak en administratieve formaliteiten die wettelijk worden opgelegd

 • Uitvoering van een due diligence onderzoek

 • Opmaak van een haalbaarheidsstudie op 3 tot 7 jaar

 • Opmaak van een cashplanning teneinde de evolutie ook zelf verder te kunnen opvolgen

 • Opmaak en begeleiding van contracten en vereiste verslagen

 • Begeleiding van de financiering- en het kredietdossier

 • Begeleiding van de vereiste aktes bij de notaris

Onderzoeken van de sterktes en zwaktes van de onderneming:

 • Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen

 • Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten

 • Juridische Due Diligence

 • Analyse vennootschapsdocumenten en -overeenkomsten

 • Inzicht juridische structuur

 • Controle verzekeringspolissen en vergunningen (in samenwerking met derden)

 • Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming

 • Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen

Due diligence. 
We lichten je onderneming 
grondig door!

Financiële Due diligence. 

Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming
Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen
Analyse werkkapitaal en cashflow
Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten.

Om de verkoop van je onderneming, handelsfonds of bedrijfsafdeling doordacht af te sluiten, moet je weten of jouw onderneming verkoop klaarstaat : zijn alle facetten goed georganiseerd? Zijn alle risico’s ingedekt? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Ook in omgekeerde zin als je een onderneming wilt kopen. Is deze gezond? Zijn er geen lijken die uit de kast kunnen vallen? Zijn er waarborgen vereist voor potentiële risico’s? Wat zijn risico’s bij een fiscale controle? Is je dossier goed onderbouwd voor een fiscale controle?

Al deze facetten komen stelselmatig aan bod bij de uitvoering van een due diligence die wij op diverse vlakken voor je kunnen uitvoeren naargelang je wens en de noodzaak voor je onderneming.

Fiscale Due diligence. 

 • Inzicht fiscale structuur

 • Identificatie risico’s (vennootschapsbelasting,

 • btw en registratierechten)

 • Mogelijkheden inzake overnamestructuur

Meer informatie:

DBF Finance B.V.

088 88 38 000

info@dbffinance.nl

Esschebaan 14 5062 BC, Oisterwijk

Wil je ook flink besparen op jouw administratiekantoor?

Diensten
Wettelijk

AVG draaiboek 

 • LinkedIn - grijze cirkel
 • Facebook
 • Twitter